Werkhervattingsonderzoek

Actualiteit

 

Werkhervattingsonderzoek

Elke werknemer onderworpen aan het gezondheidstoezicht die het werk hervat na meer dan 4 weken afwezigheid wegens ziekte, ongeval of zwangerschap moet een werkhervattingsonderzoek ondergaan. De arbeidsgeneesheer gaat na of de werknemer zijn oorspronkelijk werk in alle veiligheid kan hervatten.
 
Op verzoek van de arbeidsgeneesheer kon dit onderzoek reeds eerder plaats vinden, vooral wegens de aard van de ziekte van de werknemer. Vanaf nu kan ook de werknemer het onderzoek bij werkhervatting aanvragen na een periode van afwezigheid van minder dan 4 weken.
 
De periode waarin dit onderzoek moet plaats vinden is verlengd met 2 dagen. Het moet dus gebeuren binnen de 10 werkdagen na effectieve werkhervatting. We herinneren er aan dat onderzoek absoluut niet mag gebeuren terwijl de werknemer nog onder ziekte-certificaat staat.
 
De nieuwe regeling biedt ook meer mogelijkheden tot overleg. Met akkoord van de werknemer kan de arbeidsgeneesheer overleg plegen met de behandelende arts van de werknemer, en tevens met de geneesheer-adviseur van de mutualiteit.