Voorafgaande gezondheidsbeoordeling tijdens de proefperiode

Actualiteit

 

De voorafgaande gezondheidsbeoordeling

Eén van de wijzigingen in het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003, betreffende het gezondheidstoezicht, handelt over de voorafgaande gezondheidsbeoordeling tijdens de proefperiode. De bepaling die deze voorafgaande beoordeling toelaat binnen de proefperiode van één maand, wordt ingetrokken.
 
Dat is het logische gevolg van het eenheidsstatuut. Daardoor geldt voor de meeste werknemers sinds 1 januari 2014 niet langer een proefperiode.

U leest hier meer over >

Wat zijn de praktische gevolgen voor de werkgever?

In heel wat gevallen vond de voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaats tijdens de proefperiode. Hoe verloopt dat nu?
De wetgeving over het gezondheidstoezicht vermeldt dat de voorafgaande gezondheidsbeoordeling moet gebeuren vóór de werknemer daadwerkelijk aan het werk gaat. Met andere woorden, voor hij wordt blootgesteld aan risico’s waarvoor het medisch onderzoek dient.

Een afwijking bepaalt dat de voorafgaande gezondheidsbeoordeling en de kennisgeving van de beslissing ook vóór de afsluiting van de arbeidsovereenkomst mogen plaatsvinden. Voorwaarde is dat deze gezondheidsbeoordeling de laatste stap is in de aanwervings- en selectieprocedure en dat de arbeidsovereenkomst dan tot stand komt, onder voorbehoud van de beslissing van de arbeidsgeneesheer.

Als werkgever kiest u dus zelf het moment voor de voorafgaande gezondheidsbeoordeling:

- ofwel vóór de ondertekening van de arbeidsovereenkomst, als laatste stap in uw aanwervingsprocedure. U moet dan de kandidaat aanwerven als hij geschikt wordt verklaard;

- ofwel in de periode tussen de ondertekening van de arbeidsovereenkomst en de blootstelling aan de risico’s. U plant tijdens de eerste werkdag bijvoorbeeld een ontmoeting met human resources, het onthaal door de preventieadviseur, en het medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer.

Wat als u de voorafgaande gezondheidsbeoordeling niet op deze momenten kunt plannen?

U moet ervoor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk naar de arbeidsgeneesheer gaat. In de praktijk wordt het onderzoek beschouwd als een periodieke gezondheidsbeoordeling.

Heeft dat gevolgen?

Ja, dat heeft gevolgen voor de werknemer die de beslissing van de arbeidsgeneesheer betwist. Want hij kan bij de voorafgaande gezondheidsbeoordeling geen gebruikmaken van de beroeps- en overlegprocedure. Bij de periodieke gezondheidsbeoordeling is dat wel mogelijk.

U vindt dezelfde interpretatie op de website van de Federale Overheidsdienst:

“De ogenblikken waarop deze beoordeling moet plaatsvinden, alsook de ogenblikken waarop de beslissing betreffende de geschiktheid moet genomen en meegedeeld worden, worden vastgelegd: de voorafgaande gezondheidsbeoordeling en de kennisgeving van de beslissing kunnen gebeuren vooraleer de arbeidsovereenkomst gesloten wordt, voor zover deze gezondheidsbeoordeling de laatste stap is in de procedure van werving en selectie en de arbeidsovereenkomst effectief tot stand komt als de kandidaat geschikt is verklaard (art. 27).  Het is in elk geval verplicht dat deze gezondheidsbeoordeling plaatsgrijpt vóór de effectieve tewerkstelling.  Immers, indien er contra-indicaties zijn voor het uitvoeren van de functie of activiteit of indien er preventiemaatregelen (zoals vaccinaties) moeten worden genomen, dan dient de gezondheidsbeoordeling uiteraard te gebeuren voordat men aan het risico wordt blootgesteld.

Het is dus mogelijk om een voorafgaande gezondheidsbeoordeling uit te voeren na het sluiten van de arbeidsovereenkomst, maar vóór de effectieve tewerkstelling aan de betrokken risicofunctie. Uiteraard moet deze termijn zo kort mogelijk gehouden worden, aangezien de werknemer al in dienst is. Indien de werkgever een gezondheidsbeoordeling uitvoert bij een werknemer die reeds aan het risico is blootgesteld, kan deze beoordeling niet beschouwd worden als een voorafgaande gezondheidsbeoordeling, maar eerder als een periodieke gezondheidsbeoordeling. Dit houdt in dat hierop de overleg- en beroepsprocedures van toepassing zijn."