Totaalbeleid Psychosociaal welzijn

Actualiteit

 

Van ondersteuning via opleiding tot preventieve maatregelen, van interventie tot wettelijk advies.

1. Analyse psychosociale risico's op het werk

De laatste wetgevingen (wet van 28 februari 2014 - tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers - wet van 28 maart 2014, en het Koninklijk Besluit van 10 april 2014) bepalen dat de werkgever ertoe is gehouden om een beleid te voeren rond psychosociaal welzijn in de organisatie. Dat houdt o.a. in:

  • het uitvoeren (in samenwerking met de werknemers) van een algemene analyse van psychosociale risico’s en van specifieke arbeidssituaties waar een gevaar wordt vastgesteld;
  • het opmaken van een actieplan;
  • een jaarlijkse evaluatie en bijsturing van dit actieplan.

Securex beantwoordt aan die wetswijzigingen met aangepaste analyse en tools: de WelzijnsWijzer methodiek en de kwalitatieve of kwantitatieve risicoanalyse.

2. Punctuele of totaaloplossing - stress - burn-out

Daarnaast ontwikkelde Securex een geïntegreerde aanpak om stress te voorkomen en aan te pakken. En om mensen te helpen met de preventie van burn-out. Hij biedt oplossingen op het niveau van de hiërarchische lijn, de individu én de organisatie:

  • sensibilisatiecampagne burn-out voor managers en medewerkers;
  • kwalitatieve en kwantitatieve audit van het algemene stresspeil;
  • visiebepaling en actieplan rond stress en burn-out;
  • sensibilisatiecampagnes voor leidinggevenden en medewerkers;
  • preventieve maatregelen,zoals individuële begeleiding en medische evaluatie;
  • 'work-life balance' -programma's voor organisaties;
  • - (re-)integratieprogramma's voor langdurige afwezige medewerkers.

Meer info >

3. Securex opleidingen vertrouwenspersoon

Vanaf 1 september 2014 moeten vertrouwenspersonen jaarlijks een supervisie volgen die hun belangrijkste vaardigheden aanscherpen. De opleidingen vertrouwenspersoon van Securex zijn officieel erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Voor meer informatie over de verschillende opleidingen van uw vertrouwenspersoon verwijzen wij rechtstreeks naar de onlinekalender.

Meer info >

4. In orde met de wetgeving

Ook op wettelijk vlak staan wij u bij. Het Sociaal Secretariaat van Securex heeft een model van bijlage bij het arbeidsreglement voor u klaarliggen. Dat bevat de details van de interne procedures die het bedrijf voorziet voor werknemers die een psychosociaal risico lopen. Bestel dit document gewoon via onze e-shop. Zo bent u meteen in orde met de wet.

Securex heeft een presentatie voor u klaargemaakt die de verschillende verplichtingen die u moet naleven, toelicht.

Heeft u vragen? Stel uw vraag aan een van onze medewerkers.