Re-integratie

Actualiteit

 

Sneller en gelukkiger aan het werk met een re-integratietraject

In 2013 steeg het aantal langdurig afwezigen op de Belgische arbeidsmarkt met 14 procent. Uw grootste uitdaging als werkgever? Uw medewerkers langer en gelukkiger aan het werk houden. Met de re-integratietrajecten van Securex stimuleert u hun terugkeer naar de werkvloer.

Wacht niet tot een medewerker langdurig afwezig is – en de kloof voor hem steeds groter wordt om het werk te hervatten. Grijp op tijd in. De aanpak van Securex is:

  • proactief – U anticipeert bij medewerkers die vaak enkele dagen ziek zijn.
  • reactief – U reageert bij medewerkers die langdurig ziek zijn. 

Het einddoel? De terugkeer en de inzetbaarheid van al uw medewerkers. In een volgende fase neemt u als werkgever het voortouw en bepaalt u het re-integratietraject.

Re-integratietrajecten: verschillende spelers en scenario’s

Er zijn verschillende redenen en scenario’s voor de afwezigheid van een medewerker, die altijd om een unieke oplossing vragen.

Elke situatie vormt een mogelijk startpunt voor een aangepast re-integratietraject. De verschillende spelers? De re-integratiecoördinator, de leidinggevende, de arbeidsgeneesheer, de HR-manager, de medewerker, …

Re-integratietraject in 5 stappen

Het startschot voor het re-integratietraject? Dat geeft de werkgever – zodra de medewerker overweegt om het werk te hervatten. Het re-integratieplan verloopt vaak in vijf stappen:

  1. voorbereiding van het werkhervattingsdossier
  2. uitdieping van de problematiek door de arbeidsgeneesheer
  3. uitwerking van concrete actiepunten door een multidisciplinair team
  4. uitvoering en bijsturing van het uitgestippelde re-integratietraject
  5. follow-up van de werkhervatting

Investeer in een aangepast re-integratietraject.

Heeft u vragen? Stel uw vraag aan een van onze medewerkers.