Opheffing periodiek gezondheidstoezicht voor beeldschermwerk

Actualiteit

 

Gezondheidstoezicht en beeldschermwerk

Vanaf 1 januari 2016 zijn de zogenoemde beeldschermwerkers niet langer verplicht om systematisch een gezondheidsonderzoek te ondergaan.

De nieuwe maatregelen bepalen dat de werkgever minstens om de vijf jaar een analyse moet uitvoeren van de risico’s verbonden aan het beeldschermwerk – in het bijzonder die voor het gezichtsvermogen en de fysieke en mentale belasting.

Indien nodig wordt deze risicoanalyse aangevuld met een vragenlijst of een ander middel om de arbeidsomstandigheden en/of de eventuele gezondheidsproblemen door beeldschermwerk te evalueren. De arbeidsgeneesheer begeleidt deze aanvullende evaluatie. Duiken er problemen op bij sommige werknemers? Dan kunnen zij een gepaste gezondheidsbeoordeling ondergaan.

De werkgever moet ook het werk zodanig organiseren, dat het regelmatig wordt onderbroken door rustpauzes of activiteiten van verschillende aard.

Deze onderbrekingen kaderen in de recente inzichten dat sedentarisme, of het langdurig stil zitten, een nefaste invloed heeft op de gezondheid.