Opheffing gezondheidstoezicht voor voedingswaren

Actualiteit

 

Gezondheidstoezicht en voedingswaren

Vanaf 1 januari 2016 zal het risico”activiteit verbonden aan voedingswaren” geen reden meer zijn om een werknemer te onderwerpen aan het medisch toezicht. Actueel moeten deze werknemers nog jaarlijks het medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer ondergaan.
 
Opgelet: het gaat hier niet over het medisch attest waarover deze werknemers moeten beschikken in het kader van de bescherming van de voedselketen en vereist voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen. Het “medisch attest met betrekking tot de geschiktheid om levensmiddelen te manipuleren” moet nog steeds ter beschikking zijn. Dit attest kan echter door een behandelende arts worden afgeleverd en heeft een validiteit van 3 jaar1.
 
Het is wel zo dat het jaarlijks medisch toezicht voor werknemers in contact met voeding wordt afgeschaft, maar de preventiediensten hebben wel nog een belangrijke en verplichte rol in de voedselhygiëne. De interne of de externe preventiediensten zullen immers vanaf 1 januari 2016 moeten samenwerken met de werkgever om alle werknemers in contact met voeding, een passende opleiding te geven over de geldende directieven en procedures voor voedselhygiëne.
 
De nieuwe regelgeving voorziet tevens dat de werkgever om de 5 jaar een risicoanalyse zal moeten uitvoeren over het welzijn op het werk voor werknemers in contact met voeding.

 
1 koninklijk besluit van 13/07/2014 betreffende levensmiddelenhygiëne