Inschakeling van de arbeidsgeneesheer na verwittiging door de werkgever

Actualiteit

 

Onderzoek na verwittiging door de werkgever

De wetgeving verschenen op 23 mei 20141 wijzigt een aantal bepalingen over het gezondheidstoezicht.
 
Zo kan de werkgever voortaan de arbeidsgeneesheer verwittigen als hij vaststelt dat de fysieke of mentale staat van een werknemer de risico’s verbonden aan de werkpost verhoogt. Voorbeeld: een werknemer met evenwichts- of gezichtsstoornissen die een gevaarlijke machine moet bedienen.
 
Eenmaal in het bezit van de nodige informatie om de situatie te beoordelen, beslist de arbeidsgeneesheer volledig onafhankelijk of een gezondheidsbeoordeling noodzakelijk is. Eventueel mogen er ook maatregelen worden genomen om de werkpost anders in te richten of de arbeidsomstandigheden aan te passen.
 
Het is ook mogelijk dat de tussenkomst van de geneesheer zich beperkt tot een gesprek met de betrokken werknemer.
 
Het gaat dus niet over een onderzoek op vraag van de werkgever. De tussenkomst van de arbeidsgeneesheer wordt niet per definitie gevolgd door een gezondheidsbeoordeling.
 
Vindt de arbeidsgeneesheer een gezondheidsboordeling noodzakelijk? Dan kan de werknemer dat niet weigeren. Want deze beoordeling wordt beschouwd als een verplicht preventief medisch onderzoek.
 
1 Koninklijk Besluit van 24 april 2014 dat verschillende bepalingen over welzijn op het werk wijzigt