Directe toegang van de werknemer tot de arbeidsgeneesheer

Actualiteit

 

Spontane consultatie

Werken kan ziek maken. Indien uw werknemer denkt dat zijn werkpost schadelijk is voor zijn gezondheid, kan hij een spontane raadpleging bij de arbeidsgeneesheer vragen.

In dit geval kan de werknemer zich rechtstreeks tot de arbeidsgeneesheer wenden. In tegenstelling tot vroeger moet de werknemer dus niet meer via de werkgever passeren om deze aanvraag te doen. De nieuwe regeling voorziet dat ook de behandelende geneesheer van de werknemer ook zo’n spontane raadpleging kan aanvragen, uiteraard met akkoord van de werknemer.

Wanneer de arbeidsgeneesheer een aanvraag tot een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting ontvangt, verwittigt hij de werkgever, tenzij de werknemer zich daartegen verzet. De werknemer heeft dus het recht om anoniem te blijven.

Ook hier is een periode van 10 werkdagen na aanvraag voorzien om het onderzoek uit te voeren.