Duurzame Inzetbaarheid

Actualiteit

 

De nieuwe bepalingen: wat verandert er?

De grote lijnen van de nieuwe tarifering die van kracht zouden worden  op 1 januari 2016 waren reeds grotendeels bekend, maar we moesten nog wachten op de publicatie in het Staatsblad. Dit gebeurde op 14 december 2015. We komen even terug op de details van de nieuwe financiering van de externe diensten op het tabblad “tarifering”

Naast de manier van financiering der externe diensten zijn er nog andere aanpassingen gebeurd met betrekking tot het welzijn op het werk. De meeste werden reeds van kracht sedert mei 2014, maar twee belangrijke aanpassingen worden ook van toepassing op 1 januari 2016:

 • Afschaffing van het verplicht medisch toezicht voor beeldschermwerkers
 • Afschaffing van het verplicht medisch toezicht voor werknemers rechtstreeks in contact met onverpakte voedingswaren

 

We komen terug op de details van deze aanpassingen in het tabblad “Inhoud”

 

Onze webinars

1. Nieuwe bepalingen van de welzijnswet (herbekijk het webinar - 21.09.2015)

Welke impact zullen de wijzigingen op u hebben? Wat zal er in uw specifiek geval veranderen?

 • De nieuwe tariefregeling geldig vanaf 1 januari 2016
 • De werking van het systeem van de preventie-eenheden versus de algemene prestaties
 • Wijzigingen aan de wet betreffende het welzijn van uw werknemers:
  • focus op gezondheidstoezicht voor beeldschermwerk
  • focus op gezondheidstoezicht voor voedingswaren

2. Visie en dienstverlening - Systeem Preventie-eenheden (20.10.2015)

U wenst dit webinar bekijken, mail uw aanvraag naar cid.sep@securex.be

 • Wat zijn de nieuwe visie, missie en aanpak van Securex
 • Waaruit bestaat onze dienstverlening - algemene prestaties versus preventie-eenheden?
 • Wat zijn onze concrete oplossingen?

3. Visie en dienstverlening - Systeem Algemene prestaties (30.11.2015)

U wenst dit webinar bekijken, mail uw aanvraag naar cid.sep@securex.be

 • Hoe vertalen we de wetswijzigingen in onze visie en in onze dienstverlening naar u toe?
 • Wat zal er veranderen tov de huidige dienstverlening?
 • Wat bieden we u concreet aan?

 

Wetteksten

- KB van 24 april 2014 dat diverse bepalingen wijzigt in het kader van het welzijn op het werk (BS 23.05.2014)

- KB van 27 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering

Bijkomende interessante links

- FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

 

Raadpleeg onze pagina FAQ.

Bespreekt u graag uw persoonlijk plan 2016 met een expert? Neem dan gerust contact met ons op.