Welzijn

Actualiteit

 

Op het gebied van preventie eindigt 2016 precies zoals het begon: met de uitvoering van belangrijke nieuwe voorschriften.

Januari 2016 begon met de invoering van een nieuw tariferingsysteem. 24 november 2016 verschenen er verschillende maatregelen die aanzetten om arbeidsongeschikte werknemers het werk te laten hervatten.

Re-integratietraject voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn

De regering heeft een aantal maatregelen met stimulansen voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers voorzien. Een daarvan is het traject voor werkhervatting binnen het bedrijf. Daarbij spelen, naast de werknemers, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de werkgever een centrale rol.

Lees meer >>

Tariferingsysteem

Sinds 1 januari 2016 geldt voor iedere werknemer in het bedrijf dezelfde bijdrage. Het speelt geen rol meer of hij al dan niet is onderworpen aan gezondheidstoezicht.

In het nieuwe systeem levert de externe preventiedienst de basisprestaties of werkt hij op basis van prestatie-eenheden – afhankelijk van de groep (A, B, C of D) waartoe het bedrijf behoort.

Wij lichten deze maatregelen in detail toe op het tabblad tarifering.

Onze webinars

1. Wettelijke maatregelen vanaf 01/01/2016

Welke gevolgen hebben deze maatregelen voor u?

• Nieuwe tarieven die op 1 januari 2016 van kracht werden
• De werking van het systeem van prestatie-eenheden in vergelijking met basisprestaties.
• Aanpassingen aan de welzijnswet: focus op

• gezondheidstoezicht voor beeldschermwerkers
• gezondheidstoezicht voor werknemers die in contact komen met voedingswaren.

2. Visie en dienstenpakket – focus op prestatie-eenheden

Wilt u dit webinar opnieuw bekijken? Stuur dan een aanvraag naar cid.sep@securex.be.

• Visie, opdracht en aanpak van Securex.
• Wat omvat ons serviceaanbod: basisprestaties tegenover prestatie-eenheden?
• Welke oplossingen bieden wij u?

3. Visie en dienstenpakket – focus op basisprestaties

Wilt u dit webinar opnieuw bekijken? Stuur dan een aanvraag naar cid.sep@securex.be.

• Hoe werden visie en dienstenpakket aangepast?
• Wat verandert er straks in vergelijking met het huidige dienstenpakket?
• Wat bieden wij u concreet aan?

Wetteksten

KB van 24 april 2014 dat diverse bepalingen wijzigt in het kader van het welzijn op het werk (BS 23.05.2014)

KB van 27 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering