Opleiding over veiligheid op het werk

 

   

Atmosfeertesten in besloten ruimten

De meeste ongevallen in besloten ruimten zijn het gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke gassen in de atmosfeer. Wanneer u echter begrijpt hoe gassen zich kunnen vormen en ophopen in besloten ruimten, wanneer u risicoanalyses uitvoert en de testprocedures volgt, dan kunt u de meeste ongevallen voorkomen.

Schrijf nu in!
     
 

Besloten ruimten

Ieder jaar komen er mensen om het leven bij ongevallen in besloten ruimten. Zij waren zich onvoldoende bewust van de risico's, en hadden niet de juiste preventiemaatregelen genomen. Door te beseffen wat de risico's zijn in besloten ruimten kunt u dus heel wat ongevallen voorkomen.

Schrijf nu in!
     
 

Bouw - Veiligheid

De veiligheid in de bouw is de verantwoordelijkheid van iedereen, ongeacht zijn ervaring. Een ongeval op de werf kan soms dramatische gevolgen hebben.  Om deze werkplek beter te beveiligen vanaf het begin kunt u regels en procedures vastleggen die dag na dag ieders veiligheid waarborgen.

Schrijf nu in!
     
 

Heftruck - Veiligheid

Een heftruck is een krachtige tool, maar hij moet op de juiste manier gebruikt worden. De vele zware, en soms dodelijke ongevallen die door dit werktuig veroorzaakt worden, tonen de potentiële gevaren aan: botsingen, omkantelen, verlies van lading, … Een foutief gebruik van de heftruck kan zware gevolgen hebben. Voor u maar ook voor de anderen.

Schrijf nu in!
     
 

Hoogwerkers - Veiligheid

Met een hoogwerker kan een hooggelegen plaats veilig bereikt worden. Maar worden de veiligheidsregels niet nageleefd, dan kunnen zich ernstige ongevallen voordoen met de hoogwerker (omvallen, botsen, ..) of de werknemer erin (gekneld raken, …). Leer wat de gevaren zijn, zodat u de nodige maatregelen kunt nemen om de risico's te beperken.

Schrijf nu in!
     
 

Veiligheid in het magazijn

Werken in het magazijn omvat tal van risico's. Botsingen tussen voertuigen en mensen, musculoskeletale problemen, uitglijden en struikelen zijn de vaakst voorkomende oorzaken van ongevallen in een magazijn. Deze opleiding geeft enkele tips om dergelijke ongevallen te voorkomen.

Schrijf nu in!
     
 

Ouderenzorg - Veiligheid voor zorgverleners

Werken in een rust- en verzorgingstehuis gaat gepaard met risico’s en ziekten die specifiek zijn voor deze omgeving. Meestal  gaat het om rugklachten door het manueel vervoeren van voorwerpen en personen. Wanneer u zich echter bewust bent van deze risico's, kunt u letsels, ongevallen en gezondheidsproblemen voorkomen.

Schrijf nu in!
     
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Indien u een voor uw beroep specifieke beschermingsuitrusting moet dragen, kunt u de gevolgen van een eventueel arbeidsongeval beperken door een correct gebruik en het regelmatig onderhoud van die uitrusting.

OPGELET: deze opleiding bevat beelden die schokkend kunnen zijn voor gevoelige kijkers.

Schrijf nu in!
     
 

Vallen en struikelen voorkomen

Valpartijen vormen een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen op het werk. Zij kunnen leiden tot een langdurige arbeidsongeschiktheid, zelfs het overlijden van het slachtoffer. Met de juiste houding tegenover het risico op een val kunt u heel wat ongevallen voorkomen en misschien wel een leven redden.

Schrijf nu in!
     
 

Veilig vergrendelen

Eenvoudige onderhoudswerken kunnen het leven van de arbeider in gevaar brengen wanneer de installatie onverwacht of door onoplettendheid in werking treedt. De gevolgen kunnen verschrikkelijk zijn. Het gebruik van een vergrendelingsprocedure beperkt het risico op het accidenteel herstarten van de installatie tijdens onderhoudswerken.

Schrijf nu in!
     
 

Veiligheid: gedeelde verantwoordelijkheid

De houding van de arbeiders ten opzichte van gezondheid en veiligheid op de werkvloer speelt een belangrijke, maar vaak verwaarloosde rol bij de preventie van arbeidsongevallen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een veilige werkomgeving te creëren. Ontdek hoe u uw personeel kunt sensibiliseren.

Schrijf nu in!
     
 

Voorkom vermoeidheid bij chauffeurs

Vermoeidheid is de vaakst voorkomende oorzaak van ongevallen bij beroepschauffeurs.  Of het traject nu lang of kort is, het is erg belangrijk om de signalen van vermoeidheid te herkennen en zo vaak ernstige ongevallen te voorkomen. De chauffeur moet dus goed geïnformeerd worden over de impact van vermoeidheid op zijn rijgedrag.

Schrijf nu in!
     
 

Vorkheftruck - Stabiliteit

Elk jaar worden er mensen gewond of overlijden zij als gevolg van ongevallen met vorkheftrucks. Instabiliteit van de vorkheftruck is een belangrijke oorzaak van vele ongevallen.

OPGELET: Deze training bevat simulaties van ongevallen met beelden die schokkend kunnen zijn voor gevoelige kijkers.

Schrijf nu in!

     
 

Werken op hoogte

Heel wat ernstige arbeidsongevallen met blijvende letsels of de dood tot gevolg zijn te wijten aan een val vanop een hoogte. Enkele tips kunnen van pas komen om veilig boven het grondniveau te werken.

OPGELET: Deze training bevat beelden die schokkend kunnen zijn voor gevoelige kijkers.

Schrijf nu in!