Welzijn bij de politie

 

Exclusief seminarie - Welzijn bij de politie


Ook dit jaar organiseert Securex speciaal voor ù een bijzonder boeiend seminarie. Hoofdcommissaris Asselman Yves, korpschef, lokale politie Rhode Schelde, stelt graag de volgende thema’s en sprekers aan u voor;


- Wetteren 2013: het relaas van de treinramp
Hoofdcommissaris Maes Gerritjan, korpschef - Lokale Politie Wetteren-Laarne-Wichelen

- Biomonitoring: een must of bedrog?
Dr. De Vriese Steven, coördinerend arbeidsgeneesheer treinramp Wetteren - Securex

- Lessons Learned & toekomstig plan van aanpak betreffende welzijn binnen de politie
Dhr. Van Branteghem Jean-Marie, Directeur-Generaal Algemene Directie ondersteuning en beheer - Federale Politie & Dr. Van Laethem Koen, afdeling Medisch Toezicht - Federale Politie

- Welzijn bij de lokale politie - voorstelling thesis preventieadviseur niveau 1
Inspecteur Denis Kristof, Lokale Politie Puyenbroeck,

- Uw welzijnsplan: een voorstel tot geïntegreerde aanpak
Ir. Van de Walle Dirk, Health & Safety Senior Consultant Securex

.