HR-Coach

 


Personeelsbeheer is méér dan de lonen tijdig uitbetalen. Een goed, doordacht HR-beleid is de motor van uw bedrijf.
En er komen heel wat administratieve, juridische en praktische uitdagingen bij kijken.
Hulp en advies zijn dus welkom. En u krijgt ze ook – van de HR-coach van Securex.

Begeleiding bij alle HR-sleutelmomenten
De HR Coach begeleidt u bij uw HR problemen. Met HR-coaching bieden we een antwoord op vaak voorkomende knelpunten bij kleine ondernemingen.

  Conflicten?
Als bedrijfsleider wordt u geconfronteerd met een conflict tussen personeelsleden of  tussen het management en personeelsleden. U weet niet hoe u moet reageren? Hoe gaat u  met deze situatie om? Wie kan u helpen om deze spanning weg te nemen?
  Mensen motiveren?
Als hoofd van uw bedrijf wilt u uw personeelsleden laten groeien in hun functie en hun loyaliteit aan uw bedrijf verhogen. Hoe kan u uw team hiertoe motiveren? Hoe kan u de individuele en gezamenlijke prestaties van uw medewerkers verhogen? Wie kan u begeleiden in dit ontwikkelingsproces?

  Groeipijnen?
Uw bedrijf is in volle groei en u wilt de waarden van uw bedrijf overbrengen op uw medewerkers.  Hoe betrekt u uw personeel in de visie en missie van uw bedrijf? Wie kan u helpen uw personeelsbeheer op punt te stellen en u adviseren bij het rekruteren tijdens deze groeiperiode?
  En Ik?
U wil zich verdiepen in uw rol van bedrijfsleider. Wie kan u bijstaan in uw persoonlijke ontwikkeling als manager? Hoe moet u zich positioneren als bedrijfsleider ten opzichte van uw medewerkers en wat verwachten zij van u?


Coaching: méér dan training

Coaching is géén training. Net zoals een coach geen docent is. Hij doet meer dan kennis overdragen. Hij begeleidt uw werknemers en spoort hen aan om zélf de antwoorden te vinden.
Het gevolg? Via coaching leren uw medewerkers zichzelf door en door kennen. Ze ontdekken hun valkuilen, zien patronen in hun gedrag en leren hoe ze anderen beïnvloeden. Kortom: coaching ontbolstert uw getalenteerde werkkrachten.
Uw onderneming op volle kracht laten draaien? Dat doet u met een doordacht personeelsbeleid – uw grootste bedrijfskapitaal, uw personeel, plukt er de vruchten van. De HR-coaches van Securex werken er graag aan mee.