HR Consulting Park

Welkom bij HR Consulting Park van Securex

Werken is leven.
Dus gaan mensen ook in hun job op zoek naar een extra dimensie. Naar iets wat hen inspireert, zin geeft en gelukkig maakt. Dat is onze visie op HR.
Net als in een attractiepark waar alle attracties, ondanks hun weldoordacht en veilig ontwerp, activiteiten zijn die de bezoeker aangenaam verrassen en gelukkig maken.
Securex stelt voor om deze wereld hier te ontdekken.

Actie rond HR-audit
De voorwaarden creëren om gelukkig te zijn,  is een noodzaak voor iedere HR-manager die zichzelf respecteert. En wat is fundamenteel om uw medewerkers in uw team te houden? Een coherent verloningsbeleid!
Dat begint met het in acht nemen van de wettelijke verplichtingen en het organisatorisch harmoniseren van verschillende activiteiten.

Securex stelt u een eenvoudige test voor – zonder de minste verplichting.
Deze test evalueert in welke mate uw beleidsprincipes het wettelijke kader respecteren en hoe ze de organisatie beïnvloeden. Zo maakt u de balans op van de elementen die allemaal samen de basis leggen voor het gevoel van welbehagen in uw onderneming. Als u dat wenst, kunt u daarna met ons een afspraak maken om alles grondig door te praten.
HR audit 2013

Deze HR-audit laat u toe te meten in welke mate uw onderneming beantwoordt aan gedegen en modern HR beleid.

Het meet de wettelijkheid van de invulling van diverse HR beleidsdomeinen en de waarde die het schept voor de onderneming.
Na de test ziet u meteen uw algemene score op het vlak van wettelijkheid en op het vlak van organisatie van de uw beleid.

Ontdek ook wat uw score is in vergelijking met andere respondenten en neem contact op met Securex voor een diepgaander rapport of een afspraak met een expert ter zake.

Deze test is slechts een steekproef en geeft geenszins een volledig beeld van uw verplichtingen en uw situatie. Een uitgebreide test is beschikbaar op aanvraag.
Neem contact met ons op via salesdesk@securex.be voor meer inlichtingen.