HR Consulting Park

World of diversity

Generatie X, Y en Z combineren met economische migratie waarvan je ook de cultuurverschillen moet opvangen. Voeg daar de geslachtsgebonden evolutie bij en je bekomt een uitdagende mix aan combinaties. Laat u hier niet door afschrikken en maak het bespreekbaar binnen de onderneming. Vraag informatie bij onze coaches.

Recruitment Bay

Er zitten heel wat vissen in de vijver. Maar welke is de meest waardevolle voor u? Na het in kaart brengen van uw onderneming bepalen we samen het juiste profiel om te zoeken naar de gepaste medewerker en te selecteren op basis van een langetermijnvisie.

Assessment Mirror

De kandidaat kan als u dat wilt, ondergedompeld worden aan een assessment dat meer dan alleen de competentie meet. Attitude, gedrag en evolutiemarge staan centraal zodat u kan zorgen voor een goed uitgebalanceerde loopbaan.

Service Corner

Soms is het goed om te kiezen voor het buffet, soms kan een menu soelaas brengen of is à la carte eten de beste keuze. Ook in onze aanpak kunt u kiezen. Opdracht per opdracht, een projectmatige aanpak of het outsourcen van HR-specialisten? Alles wordt met de grootste zorg afgewerkt en geleverd.

Extreme Flexibility

Niet alleen de samenstelling van het team is van belang. Ook de compatibiliteit van de verschillende werknemers telt. De nieuwe manier van werken is geen buzzbegrip meer; een loopbaan gaat net als op deze molen alle kanten uit en vraagt heel wat inspanning qua flexibiliteit, wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Onze specialisten hebben heel wat bagage om u in deze materie bij te staan.

Retention Wheel

Retentie is een van de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren. Het rad kent hoogtes en laagtes, maar houdt iedereen aan boord. Zekerheid koppelen aan veiligheid en vertrouwen houdt mensen gemotiveerd. De Securex consultant draait samen met u aan het rad om iedereen gelukkig te houden.

Develop & Training Centre

Hoe en wanneer kunt u uw medewerkers blijvend motiveren, continu bijscholen en hen leren om hun kennis aan anderen over te dragen? Securex geeft de juiste richting aan de ontwikkeling van uw medewerkers. Uw engagement en ons talent houden uw medewerkers gelukkig, wat hun ambities ook zijn.

Stakeholder Express

De Stakeholder Express brengt elke stakeholder waar hij wil zijn. In alles wat we doen, willen we transparant, duidelijk en open zijn. We staan erop permanent en correct te communiceren. Daarvoor baseren we ons op de ervaring van onze specialisten en worden we technisch ondersteund door ons geïntegreerd ‘expeHRt’ systeem model.

Reward Palace

Reward management staat vaak bovenaan de lijst van HR management skills. Hoe kunt u het personeel verlonen om het gelukkig en gemotiveerd te houden? Met niets of met I-deals of packages? Op ondernemingsniveau of per functieniveau? Specialisten van Securex begeleiden u bij het samenstellen van een comp & ben strategie.

Theatre of Happiness

De rollen bij het werken veranderen snel en we verwachten flexibiliteit van elke medewerker. Elk zijn rol bepalen is cruciaal en kan alleen door duurzame inzetbaarheid te integreren in de dagelijkse praktijk. Securex kan hierin een belangrijke rol spelen als adviseur, coach of regisseur.

Mondiali Loops

De mondialisering is niets nieuws meer. Maar om wereldwijd concurrentieel te blijven, mag u niet stilstaan. HR-tools op elkaar afstemmen is één zaak. Hoe ze interpreteren, leert u best met de juiste professional aan boord. Zo vermijdt u onverwachte hoogtes en laagtes.

Career & Promotion Rocket

Wie wil carrière maken? Wie zit aan zijn limiet? Mikt iedereen zo hoog mogelijk? Dankzij de expertise van Securex specialisten, vinden we de doelen van de medewerkers en stippelen we mogelijke trajecten uit. Het juiste doel voor de juiste medewerker houdt hem of haar en de onderneming op juiste koers.

Work & Life Balance

Hoe moeilijk is het om een passend evenwicht te vinden tussen werk en vrije tijd? Hoeveel belang hechten uw medewerkers aan deze balans? Het schommelt vaak tussen uitersten en we moeten soms voorbij gevaarlijke klippen varen. Wij loodsen u doorheen de hele carrière van de medewerkers, voorbij elke klip en zonder averij op te lopen. Van flexwerk of split shift tot beheer van absenteïsme, we staan klaar voor u met onze specialisten ter zake.

Goodbye Gate

Soms maakt een al dan niet gedwongen vertrek deel uit van het leven binnen een onderneming. Hoe laat je iemand vertrekken met een positief gevoel voor de medewerker, voor u en voor het bedrijf? Hoeveel kost een slecht voorbereid vertrek? Onze consultants helpen u om eventuele schade te beperken. Creëer voor iedereen een memorabele uitgangspoort. Zo blijft uw exmedewerker ambassadeur van uw merk.

Souvenir Shop

Herinneringen aan de onderneming dienen positief te zijn. Hoe gaat u om met medewerkers wanneer hun statuut verandert? Hoe houdt u uw medewerkers gemotiveerd zodat ze ambassadeur van uw merk willen blijven? Securex geeft u heel wat tips.

Legal Labyrinth

Ziet u door de bomen het bos nog? Juridische materie is een zaak van kleine letters en specialisten. Securex wijst u dankzij het netwerk aan Legal advisors de juiste weg in dit doolhof zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Fleet Carrousel

Vandaag de dag hanteert elke onderneming een eigen policy in vele domeinen, zoals bijvoorbeeld de fleet policy. Maar welke is de meest aangewezen binnen uw onderneming? Bijna altijd is een audit, bijstand of strategie in overleg met specialisten de moeite! Dankzij Securex start u meteen goed. En dat voor veel meer dan alleen het wagenpark!

Waarom is het HR Consulting Park een themapark ?

Wij geloven bij Securex rotsvast dat werken en leven geen afzonderlijke activiteiten zijn. Werken is leven. Dus is het logisch dat mensen ook in hun job op zoek zijn naar een extra dimensie. Naar iets wat hen inspireert, zin geeft en gelukkig maakt. Dat is onze visie op HR. HR-management is een serieuze zaak, elk thema is belangrijk. Plezier en geluk maken er deel van uit. Ons netwerk aan consultants staat garant voor een professionele benadering met de nodige ‘goesting’ en gedrevenheid voor hun werk.

Contacteer ons