Eenheidsstatuut: Onze aanpak

 
  • Wijziging arbeidsreglement

Uw arbeidsreglement aanpassen is verplicht

Download daarom een bijlage bij uw bestaand arbeidsreglement of een gloednieuw arbeidsreglement via onze e-shop. Weet ook dat al onze modelcontracten en -brieven geüpdatet zijn op www.lex4you.be (Sociaal > Standaarddocumenten).

U kan eveneens uw Legal Advisor contacteren voor uw arbeidsreglement of andere juridische documenten.

Onze e-shop vindt u via www.securex.be/eenheidsstatuut.

  • Kostprijssimulatie

Heeft u een beeld van wat een medewerker in realiteit kost bij ontslag? Wat is de situatie op vandaag? En vooral wat wordt het vanaf 2014? Hoe zorgt u voor een budget in evenwicht? Welk impact zal het eenheidsstatuut hebben?

Securex informeert u over uw persoonlijke situatie dankzij een handige tool die uw Legal Advisor voor u aanwendt. Wenst u een simulatie te ontvangen van de kostprijs van elke werknemer voor en na 1/1/2014 of heeft u liever een overzicht van uw voltallig personeel op basis van de situatie op 1/1/2014. Aarzel niet en contacteer ons.

Klik hier voor meer informatie of om een offerte aan te vragen.

  • App voor nieuwe opzegtermijnen

Raadpleeg de nieuwe opzegtermijenen overal en op elk moment.

Wenst u een snelle simulatie van de opzegtermijnen die geldig zijn vanaf 1 januari 2014? Download onze app via de App Store of Google Play. Of doe de simulatie via uw pc.

  • Maak een foto

Leg met een foto de verworven anciënniteit vast van uw onderneming op 31/12/2013.

De opzegtermijn van uw werknemers die voor 1 januari 2014 al in dienst waren, wordt bepaald op basis van een dubbele telling: de tewerkstellingsperiode tot 1 januari 2014 en de tewerkstellingsperiode erna.

We raden u aan om de anciënniteit, die op 31 december 2013 werd verworven, vast te leggen door een foto te nemen van uw volledig personeelsbestand.

Neem contact op met uw Legal Advisor voor meer info of een correcte berekening.

  • Legal audit

Weet u welke documenten binnen het kader van het eenheidsstatuut ter discussie staan? Kunt u nog de juiste stappen onderscheiden die u in regel moeten stellen met de gewijzigde wetgeving?

Securex organiseert voor u een traject waarbij uw juridische documenten vanaf het inventariseren tot het valideren ter harte worden genomen. Wij onderzoeken met u welke documenten in uw bedrijf in aanmerking komen en wat u ervan moet aanpassen of waar kunt harmoniseren. Dankzij onze juridische achtergrond kunnen we ook uw documenten naar waarde valideren zodat u de vertegenwoordigers van de werknemers kunt informeren in alle ernst en met correcte documenten.

Klik hier voor meer informatie of om een offerte aan te vragen.

  • Advies in geval van ontslag

Hebt u de dubbele telling bij ontslag vanaf 1/1/2014 onder de vingers? Hoe zal u de foto van uw situatie vastleggen tegen 31/12 ? Dreigt de berekening van een ontslag ook voor u bijzonder veel complexer te zijn dan in het verleden?

Securex adviseert u in geval van ontslag van een werknemer. Onze juristen en experts staan klaar om u met raad en daad bij te staan om ervoor te zorgen dat u rimpelloos en zorgeloos de overgang van het oude naar het nieuwe systeem overbrugt! Want elke onderneming, ongeacht of het nu om bedienden, arbeiders of beiden gaat, er zal een dubbele telling aan te pas komen.

Klik hier voor meer informatie en hier om advies aan te vragen.