Groep Securex
 
 
 
 

Download onze HR Consulting brochures

 

Coaching

Geef uw medewerkers de kans om te groeien en zet hen aan tot effectief gedrag. Onder andere via opleidingen die meteen bruikbaar zijn in uw organisatie. Of met coaching die uw medewerkers stimuleert om hun capaciteiten optimaal te benutten. Zo ontdekken ze hun valkuilen en buigen ze die om in kansen.

 

100-dagen coaching

Nieuwe managers of managers die van rol veranderen worden gedurende 100 dagen aangemoedigd en begeleid.

 

Teamcoaching

Coaching van personen in groep (van eenzelfde organisatie of verschillende organisaties) in het kader van ontwikkeling en verandering.Duurzame Inzetbaarheid

Uw medewerkers gezond, gemotiveerd en betrokken houden? Dat doet u door hen duurzaam in te zetten. Dan kunnen én willen ze langer werken. Dat is goed voor uw organisatie én onze economie. Securex kijkt verder dan de wettelijke verplichtingen en begeleidt u van a tot z naar een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

 

Flex- en Telewerken

Teleworking in de organisatie en naar medewerkers invoeren en uitrollen met behulp van een projectmatige en gestructureerde begeleiding.

 

Werkgelegenheidsplan - CAO 104

We stellen samen met u een werkgelegenheidsplan op voor oudere (of alle) medewerkers (cao 104).

 

Assessment, Development en Awareness Center

Omdat uw mensen continu in beweging zijn is het van belang dat er op regelmatige basis naar hun groei- en ontwikkelingskansen wordt gepeild. Voor elke loopbaanfase voorziet Securex in een grondige analyse, begeleiding en advies. Uw mensen vormen namelijk de basis van uw organisatie. Zorg dus dat ze stevig in hun schoenen staan en investeer in hun groei en ontwikkeling. Dat rendeert, want uw organisatie groeit en bloeit zo ook en uw medewerkers zijn gemotiveerder en tevredener.

 

Performance cycle

Duurzame inzetbaarheid is actueel en relevant op maatschappelijk, organisatorisch en individueel niveau. Het impliceert verantwoordelijkheden van werkgevers én werknemers. Via dialoog en evaluatie krijgt u een beter inzicht in de prestaties en mogelijkheden van uw medewerkers. En die maken op hun beurt intrinsiek deel uit van een efficiënt inzetbaarheidsbeleid.

 

Loopbaan en mobiliteit

Draag zorg voor de carrière van uw medewerkers, binnen én buiten uw organisatie. Moet u iemand laten gaan? Help hem aan een nieuwe job of carrièreswitch via outplacement. Wil of kan een medewerker zijn job niet meer uitvoeren? Geef zijn loopbaan dan een nieuwe wending binnen uw organisatie met inplacement. En met throughplacement in geval van reorganisaties als gevolg van een fusie of een overname. Wenst u de reorganisate van uw medewerkers volledig intern uit te voeren, dan zetten wij samen met u een Mobility Center op.

 

Outplacement

Ontslagen medewerkers (individueel of in groep) helpen bij het vinden van een nieuwe job of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

 

Metingen

Wilt u weten wat er leeft in uw organisatie? Met wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten ontdekt u of uw medewerkers stress ervaren of gemotiveerd zijn. U polst naar hun tevredenheid en psychosociaal welzijn. Zo legt u uw belangrijkste werkpunten bloot en tekent u nieuwe doelstellingen en acties uit. De start van een efficiënt HR-beleid.

 

Outsourcing

Op management- en operationeel niveau stelt Securex experten voor kortere of langere periodes ter beschikking. Die zijn altijd snel ingewerkt en brengen heel wat kennis mee. Zij nemen uw HR-processen onder de loep en optimaliseren die. U zet onze interim managers en operationele HR experten in waar u ze nodig heeft. Zij geven uw organisatie een ware kennisinjectie zodat u ook na hun vertrek de kennis in uw organisatie bewaart.

 

Opleiding: Sensibilisering Duurzame Inzetbaarheid

Een halfdaagse sensibilisatiesessie waarin medewerkers uit de organisatie bewust gemaakt worden voor ‘duurzame inzetbaarheid’. Aan het einde van de sessie zijn alle deelnemers overtuigd van het belang een verandercultuur te bewerkstelligen, die er niet alleen voor zorgt dat medewerkers langer moeten werken, maar ook langer kunnen en willen werken. Zij kunnen hun rol als ‘ambassador DI’ op zich nemen. Door middel van een spel wordt de sensibilisatiesessie gegeven en maken de medewerkers zich de verschillende thema’s die hieraan gekoppeld zijn eigen.

Opleiding: Physically Fit

Een opleidingstraject van zes sessies van telkens tweeënhalf uur. De medewerker leert in groep een gezondere levensstijl aan te nemen. Met aandacht voor gezonde voeding en meer beweging. De volgende gezondheidsthema’s komen aan bod: gezond en lekker eten, vetten en suikers, bewegen en fit blijven, koken. De coaching en de groepsdynamiek stimuleren medewerkers om meer aandacht te hebben voor welzijn en gezondheid.

 

Opleiding: Mentally Fit

Een opleidingstraject van zes sessies van telkens drie uur. De medewerker leert zich te bekommeren om zijn mentale gezondheid en zo stress te verminderen en het risico op een burn-out te voorkomen. De thema’s die aan bod komen zijn: zelfzorg, stresshantering, concentratie, drive, samenwerken, brein, gedachten & emoties. Met behulp van tools en oefeningen ontwikkelt de medewerker nieuwe attitudes die leiden naar een duurzame gedragsverandering.

 

Opleiding: Sustainable way of working

Een tweedaagse opleiding waarbij de medewerker via het aanleren van een slimme werkmethode zijn werkdruk vermindert, organisatieskills versterkt en steviger in zijn schoenen staat.

 

Opleiding: Development track - Groei naar duurzaam leiderschap

Een ontwikkelingstraject voor leidinggevenden uitwerken in lijn met de visie en strategie op leiderschap binnen uw organisatie.

 

Opleiding: Change management

Een ééndaagse workshop over de ADKAR-methode; een model dat de bouwstenen beschrijft voor succesvol verandermanagement en dat de nodige handvaten biedt voor de leidinggevende.

 

Opleiding: De leidinggevende als motivator

Een halfdaagse opleiding over de zelfbeschikkingstheorie van Edward L. Deci en Richard M. Ryan; een theorie over de persoonlijke motivatie en de basisbehoeften. Hoe een optimale functionering en groei van medewerkers garanderen? De leidinggevende leert de juiste gedragingen te stellen naar anderen om hen op een correcte wijze te stimuleren en te motiveren.

 

Opleiding: Het ‘nieuwe evalueren’ - Continue feedback

Een ééndaagse opleiding waarbij de nieuwe context en aanpak m.b.t. het evalueren van medewerkers wordt besproken en aangeleerd. En waarbij ‘continue feedback’ gedrag eigen wordt gemaakt.

 

Opleiding: Job en career crafting - jobsculpting 

Een ééndaagse opleiding waarbij de leidinggevende leert wat ‘job en career crafting’ inhoudt, hoe medewerkers zelf hun baan kunnen structureren. En welke rol en verantwoordelijkheid de leidinggevende speelt in dit proces.

 

Opleiding: Leidinggeven op afstand

Een ééndaagse opleiding waarin de veranderingen en de impact van een nieuwe werkcultuur worden besproken en nieuwe technieken worden aangeleerd. Hoe uw team op afstand aansturen en het contact in en met het team bewaren? U wordt klaargestoomd voor succesvol ’leren leidinggeven op afstand’.