Groep Securex
 
 
 
 

Download onze HR Consulting brochures

Duurzame Inzetbaarheid

De performantie en de groei van een onderneming hangen af van de veerkracht, de bekwaamheden, het engagement en de goede gezondheid van alle medewerkers. Daarom is het van essentieel belang om een duurzaam Human Resources beleid te organiseren. Hoe moet dit beleid worden ontwikkeld? Welke hefbomen moeten prioritair worden bediend?

Ontdek het antwoord op uw vragen in onze interactieve verklarende brochure.

Change Management

Het is niet altijd eenvoudig om de performantie van de medewerkers van de onderneming in een wijzigende context te waarborgen. Toch is het mogelijk om de structurele veranderingen zo goed mogelijk te beheren, het veranderingsvermogen van alle loontrekkenden te verhogen en uw leidinggevenden bij uw plannen te betrekken.

U vindt de antwoorden op uw vragen inzake het managen van veranderingen in onze verklarende brochure.

Mobility Centre

Is uw organisatie bekommerd om haar menselijk kapitaal? Stel aan de werknemers die zich willen heroriënteren nieuwe uitdagingen en ontwikkelingskansen voor. Met het Mobility Centre van Securex wordt het gemakkelijk om de voorwaarden voor een duurzame inzetbaarheid te creëren.

In onze brochure die online kan worden geraadpleegd worden de 7 stappen van deze begeleiding uiteengezet.

Performance Cycle

Waarom betracht u uw evaluatiegesprekken met uw medewerkers niet als een ‘Performance Cycle’ die de persoonlijke groei stimuleert? Naast de onontbeerlijke balans van hun realisaties is het belangrijk om toekomstperspectieven te bepalen en een programma voor de ontwikkeling van bekwaamheden uit te tekenen.

De antwoorden op uw vragen inzake de « Performance Cycle »vindt u in onze brochure.

Teleworking

Uw onderneming wenst nieuwe talenten aan te trekken. En ze te behouden...Reeds gedacht aan telewerken? Medewerkers werken efficiënter, verliezen minder tijd onderweg naar het werk en vinden een beter evenwicht tussen werk en privéleven.

Onze interactieve brochure legt het begeleidingsprogramma voor de implementatie van telewerken uit.

Securex-surveys

Hoe de duurzame inzetbaarheid van uw organisatie en het welzijnspijl van uw mensen meten? Hoe weten of ze tevreden en geëngageerd zijn en in lijn liggen met de commerciële doelstellingen van de onderneming? Optimaliseer uw HR-beleid met een enquête waaruit zal blijken welke punten u best prioritair aanpakt en die het mogelijk zal maken uw doelstellingen te realiseren en bijkomende acties uit te voeren.

Wilt u meer weten over de perceptie-enquêtes? Lees onze interactieve brochure.

Assessment, Development en Awareness Centre

Een onderneming die groeit gaat vroeg of laat over tot de aanwerving van medewerkers. Het is dan ook van groot belang je mensen in elke fase van hun loopbaan goed te begeleiden; bij aanwerving, bij interne doorgroei of evolutie en bij belangrijke scharnierpunten. Hoe  de beste profielen aanwerven? Welke talenten en vaardigheden ontwikkelen bij de medewerkers?  Is de inhoud van de taken nog steeds aangepast aan de bekwaamheden en motivatie van uw medewerker?

Raadpleeg ons begeleidingsaanbod in de speciale interactieve brochure.

Second Opinion

De aanwerving van een nieuwe medewerker is niet zonder risico's. Securex begeleidt u in dit proces om het risico op een slechte aanwerving te beperken en zo de duurzame inzetbaarheid binnen uw onderneming te verhogen. Second Opinion, een onontbeerlijke tweede mening!

Alle details van de dienst "Second Opinion" worden in onze interactieve brochure uiteengezet.

100 Dagen-Coaching

Een goede begeleiding bij de start van een nieuwe managementfunctie werpt meteen zijn vruchten af..Securex biedt de manager een gepersonaliseerde en concrete coaching aan. Na slechts 50 dagen zal hij de actieplannen betreffende prioritaire aandachtsgebieden voor het management gedefinieerd hebben!

In onze brochure wordt het programma « 100 Dagen-Coaching » uitvoerig beschreven.