Groep Securex
 
 
 

White paper - Absenteïsme in 2015

In 2015 waren op een gemiddelde werkdag bijna 7 op 100 werknemers afwezig wegens ziekte of een privéongeval. Het langdurig absenteïsme, waarbij werknemers minstens één jaar thuis blijven, kende het afgelopen jaar een nooit geziene stijging. Dit is een voortzetting van de exponentiële stijging van de laatste jaren, met als oorzaken:

  • de vergrijzing van de beroepsbevolking,
  • de verhoogde chronische stress.

Wat is nu de oplossing voor het probleem van een toenemend aantal langdurig zieken? “Een gedeelde verantwoordelijkheid”. Zowel overheid, werkgevers als werknemers kunnen pro-actief bijdragen aan de oplossing, én zullen er op termijn de vruchten van plukken.