Groep Securex
 
 
 

Structureel telewerk als oplossing voor het fileprobleem?

De FOD Mobiliteit heeft een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat telewerk momenteel al 9 miljoen gereden kilometers per dag uitspaart, een resultaat dat nog verbeterd kan worden indien nog meer werknemers deels van thuis uit zouden mogen werken. De invoering van structureel telewerk in uw onderneming kan op die manier een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van de fileproblematiek…

Lees meer