Groep Securex
 
 
 

Moet ik opleidingen toekennen aan mijn werknemers?

De verplichting om opleidingen te voorzien voor uw werknemers is niet nieuw, de formaliteiten daarentegen wel. Omdat de vorige wetgeving inzake opleidingsinspanningen, en meer bepaald de sanctie bij het niet-naleven ervan, nietig werd verklaard, werd via de wet werkbaar en wendbaar werk een nieuw systeem ingevoerd. Wat is er nieuw?

Lees meer