Groep Securex
 
 
 

Jonge werknemers goedkoper aanwerven via de starterjobs

Om de arbeidskansen voor jonge werknemers zonder diploma hoger onderwijs te bevorderen, voert de ‘beperkte relancewet’[1] vanaf 1 juli 2018 de starterjobs voor jongeren in. Hierdoor kan de werkgever werknemers van minder dan 21 jaar aan een lager loon dan het barema tewerkstellen.  In ruil dient hij de jongere wel een forfaitaire toeslag te betalen, maar deze is vrij van rsz en belastingen. Bovendien krijgen deze werkgevers een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Door de loonkosten op deze manier te verminderen, hoopt de regering de jeugdwerkloosheid te doen dalen, omdat de werkgevers sneller geneigd zullen zijn om de beoogde jongeren een job aan te bieden, waardoor ze ervaring op de arbeidsmarkt kunnen opdoen en betere toekomstperspectieven krijgen.[1] Wet van 26 maart betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2018, 2de editie.

Lees meer