Groep Securex
 
 
 

Willekeurig ontslag wordt afgedankt

Vier jaar na de invoering het eenheidsstatuut wordt het willekeurig ontslag eind dit jaar bedankt voor bewezen diensten om definitief plaats te maken voor het kennelijk onredelijk ontslag. Vanaf 1 januari 2018 zullen de regels inzake ontslagmotivering en het kennelijk onredelijk ontslag immers ook van toepassing worden op de arbeiders die gewoonlijk op tijdelijke of mobiele werkplaatsen één of meer van de door de wet opgesomde activiteiten uitoefenen. Het willekeurig ontslag wordt dus definitief de deur gewezen!

Lees meer