Groep Securex
 
 
 

Naar de kapper op kerstavond of oudjaar? Dat kan!

In principe is het verboden om werknemers op zondag tewerk te stellen. Dit verbod is ingeschreven in de arbeidswet. Maar de wet laat wel toe om in bepaalde gevallen van dit verbod af te wijken. Het paritair comité nr. 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten die toelaat om de werknemers tewerk te stellen op zondag 24 december 2017 en zondag 31 december 2017.

Lees meer