Groep Securex
 
 
 

Het arbeidsreglement en de onontbeerlijke bijlagen

De wet van 8 april 1965 legt aan elke werkgever die personeel tewerkstelt de verplichting op een arbeidsreglement op te stellen. Dit document bevat een hele hoop informatie over de arbeidsvoorwaarden en over het functioneren van de onderneming (arbeidsduur, jaarlijkse vakantie,…). Het gaat dus, voor u, om een nuttig werkmiddel!

Lees meer