Groep Securex
 
 
 

Geen voordeel van alle aard op gsm’s en smartphones in geval van split billing

Wanneer een werknemer de beschikking over een gsm of smartphone van zijn werkgever krijgt, dan bestaan er verschillende wijzen om de factuur te betalen. Een daarvan, ook “split billing” genoemd, bestaat erin dat de werkgever het beroepsmatige gedeelte van de factuur betaalt en de werknemer het privégedeelte van de factuur zelf rechtstreeks aan de provider betaalt. In dat geval blijkt uit het antwoord van de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, dat er geen voordeel van alle aard aangerekend mag worden, noch op het abonnement, noch op het toestel als zodanig.

Lees meer