Groep Securex
 
 
 

De eindejaarspremie in het paritair comité nr. 200

Er bestaat geen algemene wetgeving over de eindejaarspremie. Om te weten wie er recht op heeft en wat het bedrag ervan is, moeten we dan ook gaan kijken in de rechtsbron die het recht op de eindejaarspremie regelt. De meeste sectoren hebben hierover een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. Dit is ook het geval in het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden (PC nr. 200).

Lees meer