Groep Securex
 
 
 

Actieplan sociale fraudebestrijding 2018

Op de ministerraad van 8 december 2017 werd het actieplan sociale fraude 2018 goedgekeurd. Dit plan bevat de prioriteiten van de sociale inspectie voor 2018.

Lees meer