Groep Securex
 
 
 

Focus report – Evolutie van atypische werkvormen (2017)

In een eerder Focus report wezen wij op een aantal opmerkelijke trends die belangrijke verschuivingen op de arbeidsmarkt teweegbrengen. Eén van de gevolgen is de vervaging tussen de klassieke arbeidsstatuten van “werknemer” en “zelfstandige”.

Deze klassieke tweedeling is historisch gegroeid. Ze is gestoeld op een aantal juridische basisprincipes die verband houden met de mate van autonomie op vlak van arbeidstijd, werkinhoud, en arbeidsorganisatie, gekoppeld aan het wel of niet bestaan van een hiërarchische relatie tussen partijen.

In dit Focus report analyseren we deze evolutie vanuit verschillende invalshoeken. We trachten een antwoord te formuleren op volgende vragen:

  • Welke atypische werkvormen bestaan er op dit ogenblik in België, en welke is hun omvang?
  • Welke tendensen liggen aan de basis van het ontstaan van atypische werkvormen?
  • Welke zijn in dit verband de uitdagingen en de opportuniteiten voor uw organisatie én voor HR?

Download gratis ons focus report en verneem er alles over!