Groep Securex
 
 
 

Focus report – De loopbaan van uw medewerkers (2017)

De Studiecommissie vergrijzing becijferde onlangs dat de kost van de vergrijzing in België pas zal dalen vanaf 2040. De regering blijft dus de druk voelen om maximaal in te zetten op jobcreatie en het zolang mogelijk aan de slag houden van werknemers.

“Met meer langer werken” blijft een collectieve ambitie om onze sociale zekerheid annex levenstandaard te waarborgen naar de toekomst. “So what?” hoor je hier en daar nog in organisaties weerklinken. Waarom zouden wij hiervan wakker liggen?

Wij hopen dat dit rapport u op weg helpt om uw werknemers in hun inzetbaarheid en loopbaan te ondersteunen. Zodat ze bewust voor uw organisatie kiezen en voluit gaan voor hun job. 

Download gratis ons focus report en verneem er alles over!