Groep Securex
 
 
 

White paper - Absenteïsme in 2017

Ook in 2017 zet de bijna continue stijging van het absenteïsme in de Belgische privésector sinds 2001 zich door. Het totale ziektepercentage voor bedrijven tot 1000 werknemers evolueerde van 6,58% in 2016 tot 6,88% in 2017. Op een gemiddelde werkdag in 2017 waren in totaal 7 werknemers afwezig: 2 werknemers op 100 korter dan een maand afwezig, 2 sinds een maand tot een jaar en bijna 3 sinds langer dan een jaar. 

Hoofdverantwoordelijke voor deze continue opwaartse evolutie is nog steeds het langdurig absenteïsme: dat stijgt van 2,68% naar 2,82%. Nieuw is dat in 2017 ook het ‘middellange’ ziektepercentage (van 1 maand tot 1 jaar) bijdraagt aan deze stijgende trend. Terwijl het korte ziektepercentage (minder dan 1 maand) stabiel bleef, kende het lange ziektepercentage een stijging met 5% en het middellange ziektepercentage een stijging met 6%.

Verneem alle resultaten van onze jaarlijkse studie over het absenteïsme in België.

Vraag uw white paper aan